Μενού
Αντικατάσταση Μπροστινού Γυαλιού iMac
imac
Ρωτήστε τιμή
Χρόνος: 1 ημέρα 
Αντικατάσταση Οθόνης iMac
imac
Ρωτήστε τιμή
Χρόνος: 1-2 ημέρες 
Αναβάθμιση iMac
imac
Ρωτήστε τιμή
Χρόνος: 1 ημέρα 
Αντικατάσταση SuperDrive iMac
imac
35
Χρόνος: 1 ημέρα 
Αντικατάσταση σκληρού δίσκου iMac
imac
35
Χρόνος: 1 ημέρα 
Αναβάθμιση μνήμης iMac
imac
25
Χρόνος: 15 Λεπτά 
Ανάκτηση δεδομένων σκληρού δίσκου iMac
imac
50-150
Χρόνος: 1-7 ημέρες 
Υπηρεσία e-mail για iMac
imac
20
Χρόνος: 1-2 ώρες 
Αντικατάσταση συστήματος ψύξης iMac
imac
Ρωτήστε τιμή
Χρόνος: 1 ημέρα 
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας iMac
imac
20
Χρόνος: 1 ημέρα 
Εγκατάσταση Mac OS X σε iMac
imac
40
Χρόνος: 1-2 ημέρες 
Εγκατάσταση Mac OS X με αντίγραφο ασφαλείας
imac
50
Χρόνος: 1-2 ημέρες 
Εγκατάσταση Windows σε iMac
imac
40
Χρόνος: 1-2 ημέρες 
Εγκατάσταση περιφερειακών iMac
imac
20
Χρόνος: 2-3 ώρες 
Επισκευή προβλήματος υπερθέρμανσης iMac
imac
50
Χρόνος: 1 ημέρα
Επισκευή μητρικής πλακέτας iMac
imac
50-150
Χρόνος: 3-5 ημέρες 
Υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης iMac
imac
30
Χρόνος: 1-2 ώρες