Παρακαλώ διαβάστε και συμφωνείστε με τους “Όρους Χρήσης” της ιστοσελίδας μας πριν προβείτε σε οποιαδήποτε παραγγελία.

Στοιχεία εταιρίας:
«PCBUGS»
STEFANI GENTIALEKSANDRO
ΑΦΜ 144069409 Τηλ: 2104221779
email: info@pcbugs.gr / eshop@pcbugs.gr
Διευθυνσή: Ηρωών Πολυτεχνείου 10, Πειραιάς 18531
Αρ. Γεμή: 135551908000

Περιορισμένη άδεια
Το PC BUGS υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

Μεταβολές
Το PC BUGS διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της θέσης καινούργιων όρων και προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Το PC BUGS μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, της φωτογραφία παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.

Περιορισμός Ευθύνης
Το PC BUGS, οι υπάλληλοί του, ή άλλοι αντιπρόσωποί του, δεν έχει καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν το PC BUGS είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα. Αγορές στο φυσικό κατάστημα ή στο ηλεκτρονικό κατάστημα και γενικότερα για οποιαδήποτε αγορά μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας είναι απαραίτητη η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου κατά την παραλαβή του εμπορεύματος.

Πληρωμή μέσω πιστωτικής – χρεωστικής κάρτας.
Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δέχεται όλες τις πιστωτικές & χρεωστικές κάρτες Visa, Mastercard, American express.
Στη φόρμα παραγγελίας συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία (ονοματεπώνυμο, αριθμό & ημερομηνία λήξης της κάρτας κτλ).

Αν θέλετε να πληρώσετε με πιστωτική κάρτα κατά την παραλαβή του δέματος θα πρέπει να έχετε μαζί σας και την ταυτότητά σας, την οποία θα πρέπει να δείξετε όταν σας ζητηθεί. Αν δεν έχετε την ταυτότητά σας για επιβεβαίωση στοιχείων παραλήπτη η παραγγελία δεν θα παραδίδεται και θα επιστρέφει.

Σε αυτή την περίπτωση θα χρεώνεστε επιπλέον μεταφορικά για την επόμενη προσπάθεια παράδοσης/παραλαβής.
Δεν επιτρέπεται η παραλαβή της παραγγελίας από τρίτο πρόσωπο.Το ίδιο ισχύει και αν παραγγείλετε για λογαριασμό εταιρίας. Σε αυτή την περίπτωση η κάρτα θα πρέπει να είναι εταιρική και το όνομα του παραλήπτη να αναγράφεται στην κάρτα.

Στην περίπτωση που έχετε κάνει παραγγελία μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος με χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας για αποστολή στον χώρο σας, εμείς μόλις επιβεβαιώσουμε την πληρωμή από την τράπεζα σας (συνήθως μέσα σε 1-24 ώρες από την στιγμή καταχώρισης της παραγγελίας σας) θα αποστέλλουμε άμεσα την παραγγελία σας στην διεύθυνση που μας έχετε δηλώσει.

Εγγυήσεις
Ισχύουν με την επίδειξη της απόδειξης συναλλαγής και μόνο με αυτήν στην εκάστοτε αντιπροσωπεία κάθε εμπορεύματος. Σε κάθε περίπτωση εγγύησης απευθύνεστε μόνο στην αντιπροσωπεία και όχι στο κατάστημα μας. Ισχύουν οι όποιοι όροι και προϋποθέσεις έχει θέσει η κάθε αντιπροσωπεία για κάθε είδος. Σε εμπορεύματα δικής μας εισαγωγής η εγγύηση παρέχεται μόνο με παράδοση του εμπορεύματος στην έδρα μας ή με δική σας χρέωση και αποστολή του στην έδρα μας εφόσον έχουν παρέλθει 7 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής των εμπορευμάτων. Εντός 7 ημερολογιακών ημερών το κατάστημα αναλαμβάνει τα έξοδα αποστολής για όλη τη διαδικασία επιστροφής ξανά σε εσάς χωρίς δική σας επιβάρυνση.
Τις πρώτες δεκατέσσερις (14) ημέρες μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων για τα προϊόντα.
Τις πρώτες επτά (7) ημέρες μπορείτε να ζητήσετε πλήρη επιστροφή χρημάτων (προϊόντα και μεταφορικά)

Επιστροφές εμπορευμάτων
Γίνονται αποδεκτές μέσα σε 14 ημερολογιακές ημέρες και με την επίδειξη της απόδειξης ή του τιμολογίου.
Εμπορεύματα χτυπημένα, αλλοιωμένα, ανοιγμένα από την συσκευασία τους ή ακόμα και με ενδείξεις προσπάθειας ανοίγματος είναι στην διακριτική ευχέρεια του καταστήματός να μην γίνουν αποδεκτά για αλλαγή ή αντικατάσταση.
Σε όλες τις περιπτώσεις επιστροφής – αλλαγής προϊόντων θα πρέπει να παραδοθούν σε άριστη κατάσταση στην έδρα μας με δικά σας έξοδα τις ώρες λειτουργίας του καταστήματός μας, και κατόπιν με δική σας χρέωση θα αποστέλλονται πίσω στην διεύθυνσή σας.
Τις πρώτες δεκατέσσερις (14) ημέρες μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων για τα προϊόντα. Μέτα την παρέλευσή των 14 ημερών δεν μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα.

Σε περίπτωση καταστροφής μερικής ή ολικής του εμπορεύματος κατά την αποστολή του με courier ή ταχυδρομείο θα πρέπει να έχετε ζητήσει για επιβεβαίωση από τη courier κατά την παραλαβή του δέματος επίσημο χαρτί που θα πιστοποιεί την κατεστραμμένη συσκευασία και την ενδεχόμενη καταστροφή του εμπορεύματος.
Είναι πολύ βασικό και για τη δική σας εξυπηρέτηση και ασφάλεια να ελέγχετε την κατάσταση του δέματος πριν την παραλαβή του.
Προσοχή γιατί διαφορετικά δε θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε καμιά αποζημίωση.
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία επικοινωνήστε στο 210-4221779 ή στο info@pcbugs.gr

Τρόποι Πληρωμών
Παραλαβή και πληρωμή εμπορεύματος στο κατάστημά μας.
Κάντε την παραγγελία σας τηλεφωνικά και παραλάβετε τα εμπορεύματα που θέλετε αμέσως από το κεντρικό κατάστημά μας. Η τηλεφωνική παραγγελία ισχύει για 48 ώρες, κατόπιν ακυρώνεται.
Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 10 , Πειραιάς , 185 31
Ωράριο παραλαβής: Δευτέρα – Παρασκευή 10.00-20.00.
Σάββατο 10.00-15.00.

Πληρωμή μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό.
Προεξοφλήστε την παραγγελία σας σε έναν από τους ακόλουθους λογαριασμούς των τραπεζών που συνεργαζόμαστε και στείλτε μας με email στο eshop@pcbugs.gr το αποδεικτικό του αντίτιμου κατάθεσης αναγράφοντας υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο καταχώρησης της παραγγελίας και τον αριθμό της παραγγελίας.
Εμείς μόλις επιβεβαιώσουμε την πληρωμή αποστέλλουμε την παραγγελία σας στη διεύθυνση που μας έχετε δηλώσει άμεσα.
Επιλέξτε όποια τράπεζα επιθυμείτε από τις παρακάτω:

Τράπεζα IBAN
Eurobank GR4502602000000460204007048
Εθνική GR7801101980000019800373623
Πειραιώς GR2901721080005108096639591

Αγορές μεταχειρισμένων εμπορευμάτων
Σε όλες τις περιπτώσεις αγοράς μεταχειρισμένων εμπορευμάτων είτε από το φυσικό κατάστημα είτε από το online κατάστημά μας ισχύει περιορισμένη ευθύνη όσο αφορά την λειτουργία του κάθε εμπορεύματος. Συγκεκριμένα σε κάθε μεταχειρισμένο εμπόρευμα [ηλεκτρονικά, περιφερειακά, παιχνίδια κ.α….] έχει γίνει έλεγχος από το κατάστημά μας, έχει επιβεβαιωθεί η λειτουργία του και έπειτα έχει προωθηθεί για πώληση. Σε καμιά όμως περίπτωση δεν παρέχεται εγγύηση ολική η μερική. Ο κάθε πελάτης αγοράζοντας μεταχειρισμένο [used] εμπόρευμα δέχεται και αναγνωρίζει την περιορισμένη η καθόλου εγγύηση [αν υπάρχει εγγύηση θα αναφέρεται στην περιγραφή του κάθε εμπορεύματος]. Ειδικότερα σε παιχνίδια και software καινούργια η μεταχειρισμένα δεν παρέχεται σε καμιά περίπτωση εγγύηση και δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής η αντικατάστασης. Ο κάθε πελάτης γνωρίζει και αποδέχεται όλους τους όρους με την καταχώρηση κάθε παραγγελίας.

Ακύρωση και άρνηση παραλαβής παραγγελίας.
Σε κάθε περίπτωση που θέλετε να ακυρώσετε μια παραγγελία θα πρέπει τηλεφωνικά η με mail να μας ειδοποιήσετε πριν την αποστολή της παραγγελίας σας. Θα πρέπει να μας έχετε ενημερώσει έγκαιρα [τουλάχιστον 1 ώρα πριν την παραλαβή από την courier]. Προτιμήστε άμεση επικοινωνία τηλεφωνικά για οποιαδήποτε ακύρωση η αλλαγή διότι η ενημέρωση μέσω email ενδέχεται να μην γίνει άμεσα αντιληπτή. Σε όλες τις περιπτώσεις που το δέμα σας έχει παραληφθεί από τoν courier δεν γίνεται ακύρωση χωρίς χρέωση των μεταφορικών που θα πρέπει να καταβάλει ο παραλήπτης ακόμα και χωρίς να παραλάβει το δέμα σε μια από τις τράπεζες που αναγράφονται στην σελίδα μας. Ο πελάτης θα πρέπει να καταβάλει το σύνολο των μεταφορικών ακόμα και σε περίπτωση που αρνηθεί την παραλαβή του για οποιοδήποτε λόγο εφόσον έχει προηγηθεί τηλεφωνική ενημέρωση από το κατάστημά μας και υπάρχει και αντίστοιχο email που έχει αποσταλεί στο email που έχει δηλώσει κατά την καταχώρηση της παραγγελίας του

Αποστολή και μεταφορικά
Το κόστος μεταφοράς των προϊόντων επιβαρύνουν τον αγοραστή.
Το ύψος των εξόδων μεταφοράς ορίζεται από την εκάστοτε συνεργαζόμενη εταιρεία διανομής (courier) βάση του τιμοκαταλόγου της και επιβαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον αγοραστή.
Η παράδοση των προϊόντων γίνεται σε 2 εργάσιμες ημέρες, εκτός και αν η περιοχή θεωρείται δυσπρόσιτη (σύμφωνα με την courier).
Σε περίπτωση ειδικών συνθηκών και ανωτέρας βίας (απεργίες, φυσικές καταστροφές, αργίες κλπ.) το pcbugs.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για την καθυστέρηση παράδοσης του προϊόντος.
Το κόστος των μεταφορικών διαμορφώνεται σε
Αττική: από 3,00€**
Χερσαία Ελλάδα: από 4,00€**
Νησιά: 4,00€**
Σε περίπτωση αντικαταβολής η επιβάρυνση ανέρχεται στα 1.50€ για όλους τους προορισμούς.
** Σε περίπτωση που η περιοχή θεωρείται δυσπρόσιτη (σύμφωνα με την courier) η επιπλέον επιβάρυνση ανέρχεται στα 2,00€ και η παράδοση μπορεί να καθυστερήσει έως και 5 εργάσιμες ημέρες.
** Οι παραπάνω τιμές ισχύουν για δέματα έως και 2 κιλά. Για κάθε επιπλέον κιλό υπάρχει επιβάρυνση 2 ευρώ για προορισμούς Ελλάδας.  Στα προιοντα με πολυ μεγάλο όγκο υπάρχει και χρέωση ογκομέτρησης.
** Σε περίπτωση μεγάλου δέματος η παράδοση ενδέχεται να γίνει με μεταφορική και η παράδοση πραγματοποιείται μέχρι την έδρα της μεταφορικής. Για παράδοση στο πεζοδρόμιο ή σε όροφο θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί επικοινωνία με το κατάστημα ή/και την μεταφορική
** Σε περίπτωση μεγάλου δέματος στην Αττική η παράδοση γίνεται στο πεζοδρόμιο. Για παράδοση σε όροφο θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί επικοινωνία με το κατάστημα ή/και την μεταφορική

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Σήμα
Ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το κείμενο, τα γραφικά η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής, είναι ιδιοκτησία του PC BUGS με κάθε Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας © 2016. Επιφυλασσομένων όλων των νόμιμων δικαιωμάτων.